click fraud detection

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання доступу до програмного забезпечення OneBox CRM + ERP

ВАЖЛИВО! Перед початком доступу до Програмного забезпечення OneBox CRM+ERP уважно ознайомтеся з умовами, що містяться в цьому Договорі. Оплата доступу до Програмного забезпечення за обраним Тарифом та/або реєстрація Акаунта/Облікового запису в Програмному забезпеченні OneBox CRM+ERP означає належне укладення цього Договору та вашу повну згоду з усіма його умовами. Якщо ви не згодні беззастережно прийняти умови даного Договору, ви не маєте права доступу до Програмного забезпечення OneBox CRM+ERP.

1. Визначення понять

1.1. Договір – цей публічний договір про надання доступу до Програмного забезпечення OneBox CRM+ERP. Договір є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. Договір є договором приєднання, в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Договір не є авторським договором про передачу виключного та/або невиключного права на користування Програмним забезпеченням.

1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю “ВебПродакшн”, яке знаходиться за адресою: Україна, м Чернігів, пр. Миру 53а, поверх 4.

1.3. Власник акаунта – будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору про надання доступу до Програмного забезпечення OneBox CRM+ERP, шляхом здійснення оплати та/або реєстрації Акаунта/Облікового запису.

1.4. Користувач – фізична особа, якій Власник акаунта надав доступ до Програмного забезпечення в рамках цього Договору та обраного Тарифу.

1.5. Програмне забезпечення OneBox CRM+ERP (далі – Програмне забезпечення) – програма для електронно-обчислювальних машин (як в цілому, так і її компоненти), що є представленою в об’єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі вихідного тексту, бази даних та інших даних включених Виконавцем до складу зазначеної програми для електронно-обчислювальних машин, умови оновлень і підтримки, а також будь-яка документація щодо Програмного забезпечення. Програмне забезпечення є об’єктом авторського права, виключні майнові права на який належать Виконавцю.

1.6. Публічна оферта – це пропозиція будь-якій фізичній або юридичній особі про надання доступу до Програмного забезпечення для укладення цього Договору.

1.7. Акцепт – повна і безумовна згода Власника акаунта на укладення цього Договору на умовах, викладених в цьому Договорі.

1.8. Тариф – тарифний план, який визначає обсяг умов доступу до Програмного забезпечення, що обирається Власником акаунта, згідно прайс-листа Виконавця, що публікується в мережі інтернет за наступною адресою: https://crm-onebox.com.

1.9. Сховище – місце зберігання інформації, даних, які вводить Користувач та/або Власник акаунта після отримання доступу до Програмного забезпечення.

1.10. Обліковий запис – запис в Програмному забезпеченні (пара логін/пароль або спеціальний API-ключ), що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Користувача та/або Власника акаунта.

1.11. Акаунт – інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї копії Програмного забезпечення з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об’єкти програми для їх спільного відображення і використання.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець надає Власнику аккаунта доступ до Програмного забезпечення в рамках його функціональних можливостей, виключно для самостійного використання Власником аккаунта, з правом надання доступу Користувачу в рамках обраного Тарифу.

2.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту оплати Власником аккаунта вартості надання доступу до Програмного забезпечення та/або реєстрації Аккаунта/Облікового запису в Програмному забезпеченні (Акцепт), згідно відповідного рахунку Виконавця та/або реєстрації Аккаунта/Облікового запису, і діє протягом усього терміну доступу до Програмного забезпечення, за умови належного дотримання Власником аккаунта/Користувачем умов цього Договору.

2.3. Розмір, порядок і строки виплати плати за надання доступу до Програмного забезпечення розміщені в мережі Інтернет за адресою: /ru/prices/. Плата розраховується згідно обраного Власником акаунта Тарифу.

3. Права і обов’язки

3.1. Згідно цього Договору Власник акаунта отримує доступ до Програмного забезпечення, а також наступні права:

3.1.1. право самостійно обирати відповідний Тариф, перелік яких розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://crm-onebox.com;

3.1.2. право змінити Тариф протягом всього терміну його дії, при цьому термін дії Тарифу буде збільшений на термін сплаченого, але не використаного поточного Тарифу з урахуванням вартості нового Тарифу;

3.1.3. право розміщувати в Акаунті/Обліковому записі належні йому дані відповідно до обраного Тарифу, якщо таке розміщення не порушує положень цього Договору та законодавства України;

3.1.4. право використовувати ресурси Сховища на свій розсуд в рамках даного Договору;

3.1.5. право повідомляти Виконавця про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування Програмного забезпечення;

3.1.6. право надати доступ до Програмного забезпечення Користувачу в рамках обраного Тарифу.

3.2. Власник Акаунта зобов’язаний:

3.2.1. виконувати умови цього Договору;

3.2.2. надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе і іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;

3.2.3. забезпечувати збереження логіна і пароля, необхідних для входу в Акаунт/Обліковий запис;

3.2.4. негайно повідомляти Виконавця про будь-які порушення авторських прав на Програмне забезпечення з боку третіх осіб (якщо Власнику акаунта відомо про такі порушення), а також сприяти Виконавцю у оперативному припинення порушень і фіксації доказів їх наявності;

3.2.5. здійснювати контроль Користувача за виконанням умов цього Договору.

3.3. На час надання доступу до Програмного забезпечення Власнику акаунта/Користувачу забороняється:

3.3.1. вносити зміни в Програмне забезпечення, здійснювати декомпіляцію, відтворення, копіювання, поширення наявних в Програмному забезпеченні даних з метою перенесення інформації в інше програмне забезпечення або для інших цілей;

3.3.2. копіювати, поширювати Програмне забезпечення, відчужувати іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат;

3.3.3. передавати логіни і паролі доступу до Акаунту/Облікового запису будь-яким третім особам (за винятком передачі доступу Власником акаунта Користувачу) та/або забезпечувати можливість доступу третіх осіб до Програмного забезпечення іншим шляхом;

3.3.4. перешкоджати функціонуванню Програмного забезпечення;

3.3.5. використовувати Програмне забезпечення в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує права і законні інтереси інших осіб.

3.4. Виконавець зобов’язаний:

3.4.1. дотримуватися умов цього Договору (крім невиконання зобов’язань, що сталися внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили);

3.4.2. здійснювати обслуговування Програмного забезпечення і забезпечувати його належне функціонування;

3.4.3. протягом розумного строку (а при можливості - завчасно) повідомляти Власника акаунта про випадки відсутності доступу до Програмного забезпечення, причини відсутності такого доступу та/або про терміни його відновлення;

3.4.4. зберігати конфіденційність інформації Власника акаунта/Користувача, отриманої при створенні Акаунта/Облікового запису в Програмному забезпеченні, зміст особистих повідомлень електронної пошти, інформації в програмному забезпеченні, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

3.4.6. Виконавець має право змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за адресою http://www.crm-onebox.com.

4. Зберігання інформації

4.1 Кількість гігабайт дискового простору SSD та гігагерц потужності процесора, яку Виконавець надає Власнику акаунта залежить від обраного Власником тарифу: /ua/prices/#cloud_onebox

4.2. У разі якщо Власник акаунта перевищив ресурси Сховища, він має перейти на інший Тариф Програмного забезпечення;

4.3 У разі якщо Власник акаунта припинив оплачувати щомісячну плату за надання доступу до Програмного забезпечення, то дані, створені Власником акаунта/Користувачем в ході експлуатації Програмного забезпечення, зберігаються безкоштовно з першого дня прострочення оплати, проте доступ до системи буде заблоковано автоматично. У разі закінчення 30ти календарних днів Виконавець має право видалити всю накопичену інформацію Власником акаунта/Користувачем, без права відновлення;

Власник акаунту має право перенести на зовнішні носії накопичену їм інформацію. Дані послуги тарифікуються окремо.

5. Умови використання

5.1. Початок терміну дії Договору – день створення Акаунта/Облікового запису.

5.2. У разі закінчення терміну дії відповідного Тарифу і непридбання Власником акаунта протягом 3 (трьох) календарних днів нового Тарифу, подальший доступ до Програмного забезпечення буде заблоковано Виконавцем автоматично. Для відновлення доступу Власник аккаунту має сплатити тариф на період 3 (три) місяці, згідно актуальних цін та тарифів на момент відновлення: /ua/prices/#cloud_onebox
А в разі протермінування сплати тарифу на 15 календарних днів OneBox буде видалено з серверу. Виконавець зберігатиме бекап, для відновлення системи Власник має обрати тариф з актуальних на момент відновлення на сторінці: /ua/prices/#cloud_onebox та сплатити на період 3 (три) місяці. Обраний для відновлення роботи системи тариф не може бути меншим ніж той, який використовувася Власником до цього.

5.3. Для того щоб отримати доступ до Програмного забезпечення Власнику акаунта необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для будуть створені унікальні Обліковий запис і Акаунт. Для додавання Користувача Власнику акаунта необхідно самостійно засобами Програмного забезпечення створити їм Облікові записи та дати доступ до Акаунта. Кількість Користувачів online в рамках одного Акаунта визначається виходячи з Тарифу.

5.4. При реєстрації Власник акаунта самостійно вибирає собі логін (унікальне символічне ім’я Облікового запису Власника аккаунта) і пароль. Виконавець має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

5.5. Власник акаунту самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування), обраного пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Власник акаунту самостійно несе відповідальність за всі дії/бездіяльність (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Програмного забезпечення під своїм Акаунтом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до Аккаунту/Облікового запису третім особам на будь-яких умовах.

5.6. Власник акаунту зобов’язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Програмного забезпечення з використанням його Акаунта/Облікового запису та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Власник акаунту зобов’язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи (кнопка “Вихід”) після закінчення кожної сесії роботи з Програмним забезпеченням. Виконавець не відповідає за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Власником акаунта положень цієї частини Договору.

5.7. Виконавець має право заблокувати і видалити Акаунт/Обліковий запис, включаючи всю інформацію без пояснення причин, у разі порушення умов Договору. З цього моменту відновлення Акаунта/Облікового запису, будь-якої інформації, що відноситься до них, а так само доступів до Програмного забезпечення - неможливі.

6. Конфіденційність та використання персональних даних

6.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності щодо всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої однією від одної і приймати всі розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу або розкриття такої інформації третім особам за цим Договором.

6.2. Приймаючи умови цього Договору, Власник акаунту відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, діючи вільно, своєю волею і в своїх інтересах, висловлює свою згоду на: надання своїх персональних даних, що включають Прізвище, Ім’я, По батькові, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дату народження, регіон, місто, організацію, посаду, а також аналогічні дані Користувача для їх обробки Виконавцем.

6.3. Виконавець здійснює такі дії щодо обробки персональних даних: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення. Персональні дані обробляються з метою виконання умов цього Договору.

6.4. Цей Договір діє протягом усього терміну надання доступу Власнику акаунта до Програмного забезпечення. Власник акаунта розуміє і погоджується з тим, що в разі відкликання даної згоди він позбавляється можливості доступу до частини або всіх сервісів Програмного забезпечення. По завершенню дії договору Виконавець зобов’язується видалити персональні дані протягом 30 днів з моменту завершення дії цього Договору.

6.5. Власник акаунта/Користувач може відкликати згоду на обробку персональних даних, звернувшись до Виконавця за адресою sales@crm-onebox.com

7. Додаткові положення

7.1. Виконавець має право в разі порушення Власником акаунта/Користувачем умов цього Договору щодо отримання доступу до Програмного забезпечення, в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

7.2. При розірванні цього Договору будь-якою стороною і по будь-яких підстав Власник акаунту зобов’язаний припинити доступ до Програмного забезпечення повністю.

7.3 Якщо Користувач порушує умови оплати послуг перед партнерами OneBox, Виконавець має право закрити доступ до програмного забезпечення OneBox CRM + ERP до моменту, поки Користувач не виконає свої фінансові зобов'язання.

7.4. Програмне забезпечення надається за принципом «як є» і Виконавець не гарантує, що всі його функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Власника акаунта і зможуть бути застосовні для конкретної його мети.

7.5. У разі вчинення Власником акаунта/Користувачем дій, заборонених нормами цього Договору, Виконавець має право без пояснення причин і будь-якого повідомлення вжити заходів, що виявляють і запобігають зазначені порушення.

7.6. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Виконавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю “ВебПродакшн”
Контакти: Україна, м Чернігів, вул. П'ятницька 16
Контакти