click fraud detection
Logo klienta

Viles

Hurtowa dostawa materiałów budowlanych

Kto zaimplementował:

Bogdan Luts
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów klienta do systemu OneBox;
  • Blok 3: Konfigurowanie interfejsu karty kontaktowej zgodnie z życzeniami klienta;
  • Blok 4: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 5: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 6: Dostosowanie interfejsu karty produktu zgodnie z życzeniem klienta;
  • Blok 7: Tworzenie i konfigurowanie automatycznego tworzenia grup klientów;
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie wyzwalaczy zdarzeń;
  • Blok 9: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego „Aplikacja (potencjalny klient)”;
  • Blok 10: Utworzenie i dostosowanie automatyzacji procesu biznesowego „Zamówienie sprzedaży”;
  • Blok 11: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego „Zamówienie u dostawcy”;
  • Blok 12: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego „Dostawa”;
  • Blok 13: Tworzenie szablonu PREG do przetwarzania listów;
  • Blok 14: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta z uwzględnieniem wymagań i charakterystyki dziedziny działalności;
  • Blok 15: Podłączanie i konfigurowanie skrzynek pocztowych klientów w systemie;
  • Blok 16: Łączenie i konfigurowanie integracji z telefonią Binotel;
  • Blok 17: Łączenie i konfiguracja integracji z Google Maps;
  • Blok 18: Tworzenie i konfigurowanie modułu dostawcy w systemie;
  • Blok 19: Utworzenie i dostosowanie systemu magazynowego;
  • Blok 20: Tworzenie portfeli i automatyzacja pracy z portfelami;
  • Blok 21: Konfiguracja systemu źródeł i zamówień klientów;
  • Blok 22: Konfigurowanie podstawowych raportów zgodnie z życzeniem klienta;
  • Blok 23: Tworzenie i konfigurowanie modułu dostawcy w systemie;
  • Blok 24: Tworzenie i konfigurowanie cen pobierania modułów przez dostawców.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
2
Ile konsultacji:
3
Kroniki z procesu ustawień
Przykład listy produktów
Przykład procesu biznesowego
Przykład zamówienia
 • Контакт
 • Продукт
 • База данных
 • Заявка
 • Лид
 • Заказ
 • Доставка
 • Поставщик
 • Триггер
 • Шаблон документа
 • Binotel
 • Почта
 • Google Maps
 • Склад
 • Источник
 • Прайс
 • Группы клиентов
 • Заказ поставщику