click fraud detection
Logo klienta

Uplata

System płatności bezgotówkowych

Kto zaimplementował:

Alexander Gubko
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 4: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu + tworzenie kodów kreskowych;
  • Blok 5: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 6: Połącz i skonfiguruj integrację z TurboSMS;
  • Blok 7: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji biznesowego procesu sprzedaży;
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu dostawy firmy;
  • Blok 9: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego, dostawa b2b;
  • Blok 10: Łączenie i konfiguracja integracji z usługą dostarczania Nova Posta;
  • Blok 11: Łączenie i konfigurowanie integracji z usługą dostarczania Justin;
  • Blok 12: Integracja z systemem klienta (import kart);
  • Blok 13: Integracja z systemem klienta (import danych klienta);
  • Blok 14: Integracja z systemem klienta (aktualizacja wartości sald kart);
  • Blok 15: Raport na temat sprzedanych kart według okresu;
  • Blok 16: Ustalanie praw dostępu dla pracowników zgodnie ze strukturą;
  • Blok 17: Zmiana statusów zamówienia podczas aktualizacji danych z systemu klienta;
  • Blok 18: Łączenie i konfigurowanie integracji z Telegramem;
  • Blok 19: Łączenie i konfiguracja integracji z Viber;
  • Blok 20: Połącz i skonfiguruj integrację z Facebookiem;
  • Blok 21: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesów biznesowych w celu uzyskania pomocy technicznej;
  • Blok 22: Utworzenie 2 poziomów wsparcia technicznego z dystrybucją aplikacji między pracownikami.
 • Jakie niestandardowe rozwiązania zastosowano w procesie integracji:

  Konieczne było uświadomienie sobie możliwości dostarczenia produktów w ramach jednego zamówienia do różnych działów. Na przykład w zamówieniu znajduje się 100 kart, paczki po 10-15 sztuk wysyłane są do różnych działów - w 1 kolejności jest 10 adresów dostawy.

  Wdrożone przez sortowanie produktów i automatyczne tworzenie procesów dostawy z grupowaniem według adresu. Podproces jest tworzony pod każdym adresem, w którym TTN jest tworzony i kopiowany z powrotem do głównego procesu dostarczania. Wprowadziliśmy zmianę statusu zamówienia i wysyłanie wiadomości do klienta, w zależności od statusu płatności i statusu karty w systemie. Jeśli płatność nie powiedzie się lub zawiesi się po X czasie, system wyśle ​​powiadomienie o problemie.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
10-16
Wymagane godziny usprawnień:
55
Ile konsultacji:
8
Kroniki z procesu ustawień
Przykład automatyzacji
Przykład raportu
Przykład procesu biznesowego
 • База данных
 • Контакт
 • Продукт
 • Штрихкод
 • Почта
 • Почтовый ящик
 • TurboSMS
 • Продажа
 • Доставка
 • b2b
 • Новая почта
 • Нова пошта
 • Justin
 • Права доступа
 • Telegram
 • Viber
 • Facebook
 • Техническая поддержка
 • Платеж
 • Безналичный платеж
 • Система безналичных платежей