click fraud detection
Logo klienta

UKR GAZ RESOURCE

Sprzedaż i transport gazu ziemnego

Kto zaimplementował:

Bogdan Luts
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Konfiguracja interfejsu karty kontaktowej zgodnie z życzeniami klienta;
  • Blok 2: Utwórz i skonfiguruj wyzwalacze zdarzeń;
  • Blok 3: Stworzenie i dostosowanie automatyzacji procesu biznesowego „Planowany limit”;
  • Blok 4: Stworzenie i dostosowanie automatyzacji procesu biznesowego „Zużycie gazu dziennie”;
  • Blok 5: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego „Wskaźnik ogólny”;
  • Blok 6: Podłączanie i konfigurowanie skrzynek pocztowych klientów w systemie;
  • Blok 7: Podłączenie modułu katalogu;
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie katalogów zgodnie z życzeniami klienta;
  • Blok 9: Konfigurowanie podstawowych raportów zgodnie z życzeniem klienta;
  • Blok 10: Podłączanie modułu konta osobistego klienta;
  • Blok 11: Konfigurowanie modułu konta osobistego klienta.
 • Jakie niestandardowe rozwiązania zastosowano w procesie integracji:

  System wdrożył obliczenia zużycia gazu.

  Klient musiał wyświetlać w systemie zużycie gazu dla każdego klienta na dzień oraz w kontekście umowy. Wszystko zostało zaimplementowane przez standardową funkcjonalność.

  System oblicza liczbę dni umowy, dodaje zużyty gaz każdego dnia do projektu i wyświetla te statystyki dla pracowników i klientów na koncie osobistym z możliwością zmiany planu zużycia na kolejne dni (sprawdzane według dnia). Ponadto raz dziennie system tworzy raport dotyczący zużycia gazu na dzień.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
1
Ile konsultacji:
3
Kroniki z procesu ustawień
Przykład automatyzacji
OneBox market
Przykład zamówienia
 • Интерфейс
 • Контакт
 • События
 • План
 • Бизнес-процесс
 • Лимит
 • Почта
 • Справочник
 • Отчет
 • Личный кабинет клиента
 • Кабинет клиента
 • Модуль