click fraud detection
Logo firmy

TsentrMig

Centrum migracji zarobkowej

Kto zaimplementował:

Bogdan Luts
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta z uwzględnieniem wymagań i charakterystyki dziedziny działalności;
  • Blok 2: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych Aplikacje z poczty;
  • Blok 3: Ulepszenie istniejących procesów biznesowych;
  • Blok 4: Podłącz i skonfiguruj automatyczne działanie usługi Telegram;
  • Blok 5: Podłącz i skonfiguruj automatyczne działanie usługi Viber;
  • Blok 6: Ustawianie praw dostępu;
  • Blok 7: Utworzenie i wdrożenie pracy kilku działów firmy;
  • Blok 8: Konfigurowanie interfejsu lewego menu;
  • Blok 9: Szkolenie pracowników;
  • Blok 10: Tworzenie szablonów PREG i ustawianie parsowania liter;
  • Blok 11: Podłączanie modułu konta osobistego klienta;
  • Blok 12: Dostosowywanie interfejsu konta osobistego klienta, z uwzględnieniem wymagań i życzeń klienta;
  • Blok 13: Tworzenie algorytmu automatyzującego pracę konta osobistego klienta;
  • Blok 14: Podłączanie i konfigurowanie automatyzacji za pomocą telefonii UIS.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
6-11
Wymagane godziny usprawnień:
5
Ile konsultacji:
5
Kroniki z procesu ustawień
Sklep z decyzjami
Przykład automatyzacji
Przykład procesu biznesowego
 • Telegram
 • Viber
 • Кабинет клиента
 • Права доступа
 • Почта
 • Документ
 • Шаблон документа
 • Меню
 • Интерфейс
 • PREG-шаблон
 • Rozetka.ua
 • E-catalog
 • Prom.ua
 • PriceNavigator
 • FreeMarket
 • Hotline
 • UIS