click fraud detection
Logo klienta

STELLA-SHOP

Internetowy sklep odzieżowy

Kto zaimplementował:

Wiaczesław Legeza
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami.
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu.
  • Blok 3: Konfigurowanie interfejsu karty kontaktu.
  • Blok 4: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów.
  • Blok 5: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu.
  • Blok 6: Formowanie dokumentów na podstawie szablonów:
  •  - 6.1 Umowa dostawy.
  •  - 6.2 Faktura
  •  - 6.3 Dokumenty związane z zakresem klienta.
  • Blok 7: Tworzenie i konfigurowanie procesu biznesowego do przenoszenia towarów między punktami.
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie procesu biznesowego zakupów od dostawców.
  • Blok 9: Tworzenie i konfigurowanie procesu biznesowego księgowania.
  • Blok 10: Tworzenie i dostosowywanie procesu biznesowego przemieszczania się między punktami sprzedaży.
  • Blok 11: Tworzenie i konfigurowanie procesu biznesowego zamówienia z witryny.
  • Blok 12: Tworzenie i konfigurowanie procesu biznesowego dotyczącego sprzedaży w punkcie sprzedaży detalicznej.
  • Blok 13: Podłączanie i konfigurowanie modułu finansowego zgodnie z wymaganiami klienta.
  • Blok 14: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie.
  • Blok 15: Podłącz i skonfiguruj automatyzację za pomocą usługi Telegram.
  • Blok 16: Podłączanie i konfigurowanie automatyzacji za pomocą usługi Viber.
  • Blok 17: Łączenie i tworzenie automatyzacji za pomocą usługi dostawy Nova Posta.
  • Blok 18: Konfigurowanie integracji ze stroną internetową klienta na platformie Webasyst.
  • Blok 19: Podłączanie modułu konta osobistego klienta.
  • Blok 20: Dostosowywanie interfejsu konta osobistego klienta, biorąc pod uwagę wymagania i życzenia klienta.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
6-10
Wymagane godziny usprawnień:
14
Ile konsultacji:
8
Kroniki z procesu ustawień
Przykład automatyzacji
Przykład przepływu pracy
Przykład konfiguracji procesu biznesowego
 • База данных
 • Контакт
 • Продукт
 • Загрузка
 • Договор
 • Инвойс
 • Поставщик
 • Оприходование
 • Сайт
 • Финансы
 • Telegram
 • Почта
 • Viber
 • Нова Пошта
 • Новая Почта
 • Webasyst
 • Кабинет клиента
 • Личный Кабинет клиента