Recenzje dla OneBox

Wszyscy wiedzą, że odpowiedzi negatywne są dzielone 12 razy bardziej aktywnie niż pozytywne.
Zdecydowaliśmy, że ten stosunek nie jest sprawiedliwy i może zniekształcić ogólną ideę OneBox.
Aby uzyskać bardziej obiektywną informację zwrotną, skonfigurowaliśmy OneBox, aby zapytał o wrażenia naszego produktu od każdego, kto go użył.