click fraud detection

Raporty wg płatności

Raportowanie i analizy

Raporty wg płatności

OneBox zbuduje raport płatności za potrzebny okres. Raport pokazuje informacje o wysokości zobowiązań, przychodzących płatnościach i rentowności zamówienia. Zobaczysz wszystkie zamówienia, możesz osobno zbudować raport na temat zamówień od klientów lub zamówień od ciebie do dostawców. System może uwzględniać płatności wirtualne, a także grupować wszystkie zamówienia według firm. Możesz uzyskać osobny raport płatności za procesy z określonego źródła, autora, kierownika i osoby prawnej. Ponadto system OneBox pozwala utworzyć właściwy wybór dla każdego procesu biznesowego, a nawet dla każdego etapu.

Zostaw komentarz
Поставьте оценку:
Zautomatyzuj swój biznes
Automatyczna kontrola i powiadomienia, segmentacja sprzedaży i kontaktów, telefonia, korespondencja, dokumenty, magazyny - wszystko to w OneBox po podłączeniu.
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...