click fraud detection
Logo klienta

Releexport

Urządzenia wysokiego i niskiego napięcia dla energetyki

Kto zaimplementował:

Roman Tkachenko
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 4: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 5: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 6: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego pracy z potencjalnym klientem;
  • Blok 7: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego zamówienia klienta;
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego zamawiania dostawcy;
  • Blok 9: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji przekształcania liter w procesy;
  • Blok 10: Tworzenie raportów uwzględniających wymagania i cechy charakterystyczne dziedziny działalności.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
15-20
Wymagane godziny usprawnień:
2
Ile konsultacji:
1
Kroniki z procesu ustawień
Sklep z decyzjami
Przykład automatyzacji
Przykład procesu biznesowego
 • База данных
 • Клиент
 • Продукт
 • Контакт
 • Почта
 • Почтовый ящик
 • Лид
 • Заказ
 • Заказ поставщику
 • Поставщик
 • Автоматизация
 • Отчет
 • Отчёт
 • Энергетика
 • Оборудование