click fraud detection
Logo klienta

ProektLink

Firma działająca w dziedzinie projektowania i budowy

Kto zaimplementował:

Wiaczesław Legeza
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Konfiguracja interfejsu karty kontaktowej;
  • Blok 4: Praca z tworzeniem bazy księgowej;
  • Blok 5: Praca z konstrukcją konstrukcji w systemie;
  • Blok 6: Tworzenie i dostosowywanie praw dostępu pracowników klientów;
  • Blok 7: Ładowanie bazy danych rachunków klientów do systemu;
  • Blok 8: Podłączenie i stworzenie automatyzacji modułu magazynowego zgodnie z wymaganiami klienta;
  • Blok 9. Podłączanie i konfigurowanie modułu finansowego zgodnie z wymaganiami klienta;
  • Blok 10: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta z uwzględnieniem wymagań i charakterystyki dziedziny działalności;
  • Blok 11: Tworzenie i konfigurowanie procesu biznesowego pracy z potencjalną szansą;
  • Blok 12: Tworzenie i konfigurowanie procesu biznesowego zamówienia;
  • Blok 13: Tworzenie i konfigurowanie procesu sprzedaży biznesowej;
  • Blok 14: Tworzenie i dostosowanie procesu biznesowego płac;
  • Blok 15: Tworzenie i konfigurowanie procesu biznesowego dla standardowego zadania;
  • Blok 16: Łączenie i konfigurowanie integracji z usługą Openendabot;
  • Blok 17: Łączenie i konfiguracja integracji z Google Maps;
  • Blok 18: Podłączanie modułu konta osobistego klienta;
  • Blok 19: Konfiguracja interfejsu konta osobistego klienta z uwzględnieniem wymagań i życzeń klienta;
  • Blok 20: Tworzenie algorytmu do automatyzacji pracy konta osobistego klienta;
  • Blok 21: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
2
Ile konsultacji:
1
Kroniki z procesu ustawień
Przykład procesu biznesowego
OneBox market
Przykład procesu
 • База данных
 • Продукт
 • Клиент
 • Структура
 • Проектирование
 • Строительство
 • Бизнес-процесс
 • Заработная плата
 • Продажа
 • Заказ
 • Опендатабот
 • Opendatabot
 • Google Maps
 • Кабинет клиента
 • Документ
 • Шаблон документа
 • Склад
 • Финансы
 • Модуль