click fraud detection
Logo klienta

PRO PACK

Kompletne rozwiązania dla końcowych etapów pakowania

Kto zaimplementował:

Wiaczesław Legeza
  • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

    • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
    • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
    • Blok 3: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
    • Blok 4: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
    • Blok 5: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
    • Blok 6: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych dla prostego zadania;
    • Blok 7: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji procesu biznesowego zakupów od dostawcy / księgowania;
    • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji wiodącego procesu biznesowego;
    • Blok 9: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego na sprzedaż;
    • Blok 10: Dostosowywanie interfejsu konta osobistego klienta, z uwzględnieniem wymagań i życzeń klienta;
    • Blok 11: Tworzenie algorytmu automatyzującego pracę konta osobistego klienta.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
2
Wymagane godziny usprawnień:
1
Ile konsultacji:
3
Kroniki z procesu ustawień
Przykład automatyzacji
Przykład procesu biznesowego
Sklep z decyzjami
  • База данных
  • Продукт
  • Интерфейс
  • Карточка контакта
  • Бизнес-процесс
  • Почтовый ящик
  • емейл
  • email
  • Задача
  • Запука
  • Поставщик
  • Оприходование
  • Лид
  • Продажа
  • Личный кабинет клиента
  • Кабинет клиента