click fraud detection
Logo klienta

PRO PACK

Kompletne rozwiązania dla końcowych etapów pakowania

Kto zaimplementował:

Wiaczesław Legeza
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 4: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 5: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 6: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych dla prostego zadania;
  • Blok 7: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji procesu biznesowego zakupów od dostawcy / księgowania;
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji wiodącego procesu biznesowego;
  • Blok 9: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego na sprzedaż;
  • Blok 10: Dostosowywanie interfejsu konta osobistego klienta, z uwzględnieniem wymagań i życzeń klienta;
  • Blok 11: Tworzenie algorytmu automatyzującego pracę konta osobistego klienta.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
2
Wymagane godziny usprawnień:
1
Ile konsultacji:
3
Kroniki z procesu ustawień
Przykład automatyzacji
Przykład procesu biznesowego
Sklep z decyzjami
 • База данных
 • Продукт
 • Интерфейс
 • Карточка контакта
 • Бизнес-процесс
 • Почтовый ящик
 • емейл
 • email
 • Задача
 • Запука
 • Поставщик
 • Оприходование
 • Лид
 • Продажа
 • Личный кабинет клиента
 • Кабинет клиента