click fraud detection

PHARMA GOR MACHINERY SERVICE

Firma produkująca sprzęt medyczny i farmaceutyczny

Kto zaimplementował:

 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów zgodnie z wymaganiami klienta;
  • Blok 4: Utwórz i skonfiguruj automatyzację biznesowego procesu sprzedaży;
  • Blok 5: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego aplikacji;
  • Blok 6: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 7: Podłączanie modułu raportującego w systemie;
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie raportów sprzedaży;
  • Blok 9: Tworzenie algorytmu automatyzującego pracę konta osobistego klienta;
  • Blok 10: Konfigurowanie interfejsu konta osobistego klienta.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
6
Ile konsultacji:
3
Kroniki z procesu ustawień
Przykład procesu biznesowego
OneBox market
Przykład procesu
 • Медицина
 • Фармацевтика
 • Химия
 • База данных
 • Контакт
 • Продукт
 • Почтовый ящик
 • Почта
 • Бизнес-процесс
 • Заявка
 • Отчет
 • Продажа
 • Кабинет клиента
 • Личный кабинет клиента
 • Автоматизация
 • Модуль