Struktura organizacyjna

Często zdarza się tak, że osiągając znaczących czy rekordowych wyników współpracownik zaczyna odbierać siebie jako niezastąpionego i wartościowego. Z reguły, u takich współpracowników rodzi się przekonanie, że zdobyty wynik to na 100% jest ich zasługa.

W rezultacie, taki pracownik może albo zatrzymać się w rozwoju, albo nadużywać swoimi przekonaniami dla siebie i otoczenia. 

Jeśli opcją jest zatrzymanie w rozwoju, to nawet lepszy w przeszłości współpracownik stanie jako spalona gwiazda. Ponieważ wokół niego trwa ruch całego przedsiębiorstwa i oddzielnych współpracowników, to zdobycze w przeszłości traci wartości. 

Jeśli to jest próba wpływać, zarządzać zachowaniem kierownika na korzyść siebie, to z reguły jednorazowa praktyka staje codzienną. I współpracownik z pożytecznego transformuje się do pasożytującego.  

W rzeczywistości, dla każdego pracodawcy, wartość współpracownika — ta współzależność tej korzyści, którą przynosi współpracownik i tych zasobów, które on zużywa w potocznym systemie. 

Dobry manager rozumie i poprawnie stosuje 2 zasady:

  • Pracownik w każdej firmie jest częścią całego systemu. A jego sukces jest to zasługa całego kompleksu zdarzeń / akcji, w której wzięło udział wielu ról / osób. Jeżeli pracownik dobrze wykazuje siebie na tej roli, to oznacza, że on jest na swoim miejscu. I tlo dla wykazywania siebie jest sprzyjające. 
  • Próba zaniżyć czy zawyżyć swoją przydatność wpływa na bilans wartości. Dobry manager zarządza tymi wskaźnikami tak, by wytrzymywać współzależności, co odpowiadają i jemu i pracodawcy.

Kontakty:

https://crm-onebox.com/pl/

+380 (44) 390-09-85

sales@crm-onebox.com

Role i multirole współpracowników

Zbuduj strukturę ról, a nie konkretnych osobowości, na których zależy sukces firmy. Przypisaj pracownikom role, z możliwością łączenia kilku ról z jedną osobą i zmieniać role. Tak więc Twoja struktura firmy staje się elastyczna, zdolna szybko reagować na zmiany personalne, a funkcje ról są ujednolicone i nie zależą od kogoś osobiście.

Struktura organizacyjna firmy

Zbuduj hierarchię swojej firmy w systemie OneBox i role w każdym dziale. Struktura firmy jest wizualizowana w systemie, co pozwala szybko określić, kto pracuje w tym lub tym dziale i zdecydować, kto powinien zadać to zadanie.

Przywiązywanie procesów biznesowych do struktury kompanii i ról

Zbuduj strukturę firmy w systemie nie tylko w celu zapewnienia przejrzystości hierarchii, ale także do obsługi automatycznych działań systemowych w procesach biznesowych. OneBox będzie "rozumieć", kto jest szefem departamentu, a kto zadecyduje o tym, kto ma powiadamiać o naruszeniach, jeśli głowa została wskazana w strukturze.

Przywiązywanie KPI do struktury kompanii i ról

Wskaż licznik wydajności pracowników — KPI, za pomocą którego system oceni i pokaże pracę każdego menedżera, działu i działu. Dla jasności wskaźniki te są oznaczone kolorem i wyświetlane w sekcji "Struktura". Nawet w dużej firmie szybko zauważasz "czerwone" strefy, w których występują problemy. OneBox może pobierać wynagrodzenia, premie lub grzywny bez udziału użytkownika na podstawie KPI, a także powiadomić, że minimum nie jest spełnione lub że jest przepełniony.

Struktura hierarchiczna podporządkowania

Dostosuj strukturę swojej firmy do systemu OneBox, aby rozwiązać jednocześnie wiele zadań: stworzyć wizualny model hierarchii podporządkowania w firmie; umożliwienie pracownikom szybkiego znalezienia działu, pracownika i kierownika, którego potrzebują; pokazywać ocenę wszystkich pracowników firmy i wskazać system, który jest pracownikiem, który jest podporządkowany, tak aby system OneBox powiadomił menedżerów z naruszeniem instrukcji i reguł przez podwładnych.

Szczegółowe ustawienia ról pracowników

Wszyscy ludzie są inni i działają inaczej, ale szczegółowe określenie roli umożliwia jasne określenie funkcji pracownika, który zostanie zaakceptowany przez tę rolę w przedsiębiorstwie. Skonfiguruj szczegółowe prawa dostępu, podporządkowanie, wskaźniki wydajności, standardy wydajności dla ról i określ automatyczne działania, które system będzie stosować w tej roli.

Przepisanie współpracownikom KPI

System ma wbudowane opcje dla "marchwi i patyków" dla pracowników. OneBox automatycznie karze za nieefektywną pracę, gdy wyniki są poniżej minimalnego progu — powiadamia menedżera, nakłada grzywnę, blokuje dostęp do systemu. Ponadto system automatycznie zachęca do premii i premii dla pracowników, którzy przepełniali plan. Liczniki KPI mogą liczyć zadania, sprzedaż, przychody, połączenia, listy i inne wskaźniki. Dostosuj potrzebne dane i zautomatyzuj monitorowanie wydajności. Ponadto podejście to wyklucza uprzedzenia w ocenie pracy.

Baza wiedz (wiki) z przywiązywaniem do ról i hierarchią

Działalność Twojej firmy gromadzi doświadczenie w rozwiązywaniu typowych zadań i odwołań. Zbieraj cenne doświadczenie w bazie wiedzy, opierając się na tym, sformułuj standardy pracy, które pomogą Twoim pracownikom i początkującym nie wymyślać roweru, ale otrzymać odpowiedź operacyjną na określonych etapach pracy. Aby nie odciągać pracowników na niepotrzebne informacje i uprościć wyszukiwanie odpowiedzi, system wyświetla menedżerowi tylko te rekordy bazy wiedzy, które odnoszą się do jego roli.

Kontrola przeczytania wiki współpracownikami

Utwórz wpisy w bazie wiedzy i określ, jaką rolę powinieneś zapoznać artykuł. System OneBox będzie monitorować i pokazywać, który z pracowników tej roli odczytuje nowy standard i kto go nie przeczytał. Ponadto system może zablokować pracę menedżera, dopóki nie przeczytze wpisu w bazie wiedzy.

Ewidencja roboczego czasu współpracowników

System OneBox może ograniczyć dostęp pracowników do systemu w godzinach poza godzinami pracy. W tym celu określ początek i koniec dnia roboczego i weekendów dla każdej z roli, aby wykluczyć możliwość odwiedzin systemu w godzinach pracy i przetwarzania przez menedżerów.

System testowania współpracowników

Opracuj kwestionariusze testowe w celu oceny wiedzy pracowników, a system OneBox rozprowadzi ich menedżerów, monitoruje wykonanie testu i analizuje wyniki ich odpowiedzi. W tym celu nie potrzebujesz żadnych usług innych firm. Stwórz test, wyślij go, kontroluj pracę nad nim i wyniki, które możesz wprowadzić bezpośrednio do systemu.
Program zarządzania biznesowego dla leniwych egoistów
Nowa wersja OneBox już dostępny!
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...