click fraud detection

Wielostopniowe rabaty

Towary, usługi i produkcja

Wielostopniowe rabaty

Wskaż różne poziomy rabatów dla różnych grup klientów. W systemie OneBox możesz utworzyć kilka poziomów rabatów, a także możesz utworzyć dodatkowe ceny, skonfigurować reguły ich obliczania i ustawić procent rabatów dla każdej stosowanej ceny. System obliczy ceny automatycznie, ręcznie zarejestruje koszt każdej dodatkowej ceny, każdy towar nie będzie musiał. Na każdej karcie kontaktowej można wskazać, jaki poziom ceny będzie dostępny dla tego klienta.

Zostaw komentarz
Поставьте оценку:
Zautomatyzuj swój biznes
Automatyczna kontrola i powiadomienia, segmentacja sprzedaży i kontaktów, telefonia, korespondencja, dokumenty, magazyny - wszystko to w OneBox po podłączeniu.
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...