click fraud detection
Logo klienta

Mobilshina

Internetowy sklep z oponami i oponami

Kto zaimplementował:

 Roman Tkachenko
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Konfiguracja interfejsu karty kontaktowej;
  • Blok 4: Ustalanie uprawnień dostępu dla pracowników;
  • Blok 5: Tworzenie i tworzenie struktury firmy;
  • Blok 6: Finalizacja rozładunku towarów na stronie internetowej klienta;
  • Blok 7: Pobierz cenniki dostawców;
  • Blok 8. Podłączenie i stworzenie automatyzacji modułu magazynowego zgodnie z wymaganiami klienta;
  • Blok 9: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji procesu biznesowego sprzedaży towarów;
  • Blok 10: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego sprzedaży usług;
  • Blok 11: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji procesu biznesowego sezonowego przechowywania opon;
  • Blok 12: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego zamawiania towarów od dostawcy;
  • Blok 13: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego pracy z potencjalnymi klientami;
  • Blok 14: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego dla kasjera;
  • Blok 15: Ustawienie możliwości drukowania czeku ze skrzynki;
  • Blok 16: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 17: Łączenie i konfiguracja integracji z usługą SMS TurboSMS;
  • Blok 18: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta z uwzględnieniem wymagań i charakterystyki dziedziny działalności;
  • Blok 19: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji raportów w ramach możliwości OneBox;
  • Blok 20: Podłączenie i konfiguracja modułu KPI z uwzględnieniem wymagań i życzeń klienta;
  • Blok 21: Konfigurowanie wynagrodzenia w oparciu o procesy biznesowe i KPI.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
51
Ile konsultacji:
25
Kroniki z procesu ustawień
Sklep z decyzjami
Przykład automatyzacji
Przykład procesu biznesowego
 • База данных
 • Контакт
 • Доступ
 • Интерфейс
 • Структура
 • Товар
 • Поставщик
 • Прайс
 • Склад
 • Продажа
 • Заказ
 • Услуга
 • Лид
 • Кассир
 • Чек
 • TurboSMS
 • Почта
 • Печать
 • Шаблон документа
 • Документ
 • KPI
 • Отчет
 • Бизнес-процесс