click fraud detection
logo klienta

Mobenergy

sklep internetowy z akcesoriami i bateriami do telefonów komórkowych

Kto zaimplementował:

Wiaczesław Legeza
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1. Tworzenie i dostosowywanie automatyzacji prostego procesu biznesowego zadania;
  • Blok 2. Praca z bazą danych kontaktów z klientami;
  • Blok 3. Tworzenie i ładowanie bazy kontaktów do systemu;
  • Blok 4. Praca z bazą towarową klienta;
  • Blok 5. Tworzenie i ładowanie bazy towarów klienta, z uwzględnieniem rabatów i promocji w towarach;
  • Blok 6. Tworzenie i dostosowywanie automatyzacji procesu biznesowego zamówienia klienta;
  • Blok 7. Łączenie i konfigurowanie integracji z lokacjami klienta;
  • Blok 8. Tworzenie i dostosowywanie automatyzacji procesu biznesowego zakupu od dostawcy;
  • Blok 9. Łączenie i konfigurowanie automatyzacji modułu magazynowego;
  • Blok 10. Łączenie i konfigurowanie automatyzacji modułu finansowego;
  • Blok 11. Podłączanie i konfigurowanie automatyzacji Usługa SMS TurboSMS;
  • Blok 12. Łączenie i konfigurowanie telefonii IP klienta zgodnie z wymaganiami;
  • Blok 13. Łączenie skrzynek pocztowych klienta z systemem OneBox;
  • Blok 14. Łączenie i konfigurowanie pracy z FaceBook;
  • Blok 15. Łączenie i konfigurowanie automatyzacji Viber poprzez konto klienta publicznego;
  • Blok 16. Łączenie i konfigurowanie usługi pocztowej Nowa poczta;
  • Blok 17. Łączenie modułu integracji z Privat24;
  • Blok 18. Konfigurowanie automatyzacji pracy z usługą Privat24.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
3
Ile konsultacji:
2
Kroniki z procesu ustawień
onebox market
duży proces biznesowy
zamówienie
 • Бизнес-процесс
 • Контакты
 • Товары
 • База данных
 • Заказ
 • Закупка
 • Склад
 • Финансы
 • TurboSMS
 • Телефония
 • Новая почта
 • Почтовый ящик
 • Viber
 • Приват24
 • FaceBook