click fraud detection
Logo klienta

Leokor

Sklep internetowy z narzędziami ręcznymi i samochodowymi

Kto zaimplementował:

 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Połącz i skonfiguruj integrację z telefonią Moje połączenia;
  • Blok 2: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 3: Połącz i skonfiguruj integrację z Simpla;
  • Blok 4: Łączenie i konfiguracja integracji z Prom.ua;
  • Blok 5: Łączenie i konfigurowanie integracji z Nova Post;
  • Blok 6: Połącz i skonfiguruj integrację z Privat 24;
  • Blok 7: Połącz i skonfiguruj integrację z Liqpay;
  • Blok 8: Połącz i skonfiguruj integrację z Viber;
  • Blok 9: Łączenie i konfigurowanie integracji z usługą SMS SMSfly;
  • Blok 10: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 11: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 12: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta z uwzględnieniem wymagań i cech charakterystycznych dla pola działalności
  • Blok 13: Tworzenie i konfigurowanie wyzwalaczy zdarzeń;
  • Blok 14: Podłączanie modułu raportu;
  • Blok 14: Tworzenie raportów z uwzględnieniem życzeń klienta;
  • Blok 15: Praca z magazynem;
  • Blok 16: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego Zamówienie klienta;
  • Blok 17: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego Praca z potencjalnym klientem;
  • Blok 18: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych Zamawianie u dostawcy.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
1
Ile konsultacji:
5
Kroniki z procesu ustawień
Przykład automatyzacji
Przykład procesu biznesowego
Rynek Onebox
 • Бизнес-процесс
 • Телефония
 • Заказ
 • Поставщик
 • Лид
 • Склад
 • Отчет
 • Триггер
 • Мои Звонки
 • Почта
 • Почтовый ящик
 • Simpla
 • Prom.ua
 • Нова пошта
 • Новая почта
 • Приват
 • Приват 24
 • Privat
 • Liqpay
 • Viber
 • SMSfly
 • База данных
 • Документ
 • Шаблон документа