click fraud detection
Logo klienta

ITPROM

Kompleksowe projekty z zakresu integracji systemów

Kto zaimplementował:

Wiaczesław Legeza
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 4: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 5: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 6: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego, pracuj z potencjalnym klientem;
  • Blok 7: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego w celu sprzedaży klientowi;
  • Blok 8: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu dostawy firmy;
  • Blok 9: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesu biznesowego zamówienia do dostawcy;
  • Blok 10: Utwórz i skonfiguruj automatyzację biznesowego procesu księgowania;
  • Blok 11: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji biznesowego procesu produkcji;
  • Blok 12: Łączenie i konfiguracja integracji z usługą pocztową Nowa poczta;
  • Blok 13: Łączenie i konfiguracja integracji z usługą e-mail telegramu;
  • Blok 14: Łączenie i konfiguracja integracji z usługą pocztową Privat 24;
  • Blok 15: Łączenie i konfiguracja integracji z usługą pocztową Nowa poczta;
  • Blok 16: Stworzenie algorytmu do automatyzacji pracy konta osobistego klienta;
  • Blok 17: Dostosowanie interfejsu konta osobistego klienta zgodnie z jego życzeniami;
  • Blok 18: Podłączanie i konfigurowanie modułu raportu;
  • Blok 19: Podłączanie i konfigurowanie modułu finansowego;
  • Blok 20: Podłączanie i konfiguracja automatyzacji modułu magazynowego.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
1
Ile konsultacji:
3
Kroniki z procesu ustawień
Przykład automatyzacji
Przykład procesu biznesowego
OneBox market
 • База данных
 • Контакт
 • Клиент
 • Продукт
 • Товар
 • Почта
 • Почтовый ящик
 • Поставщик
 • Бизнес-процесс
 • Прива24
 • Новая почта
 • Нова пошта
 • Производство
 • telegram
 • Личный кабинет клиента
 • Кабинет клиента
 • Финасы
 • Склад
 • Отчет
 • Отчё