click fraud detection
logo klienta

ІT-Arsenal

Sprzedaż i konserwacja urządzeń drukujących Xerox

Kto zaimplementował:

Bogdan Lutz
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobierz bazę danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 4: Pobierz bazę danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 5: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta z uwzględnieniem wymagań i funkcji obszaru biznesowego
  • Blok 6: Tworzenie struktury firmy;
  • Blok 7: Tworzenie i konfigurowanie wyzwalaczy zdarzeń;
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych Zamówienie klienta;
  • Blok 9: Tworzenie i dostosowywanie automatyzacji procesu biznesowego Zakup;
  • Blok 10: Tworzenie i dostosowywanie automatyzacji procesów biznesowych Zamówienia na oprogramowanie;
  • Blok 11: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych Przetargi;
  • Blok 12: Połącz i skonfiguruj usługę Turbosms;
  • Blok 13: Integracja połączenia z usługą dostarczania New Mail;
  • Blok 14: Połączenie systemu płatności Privat24;
  • Blok 15: Konfiguracja automatyzacji systemu płatności Privat24;
  • Blok 16: Konfigurowanie i podłączanie skrzynek pocztowych klientów do systemu;
  • Pole 17: tworzenie raportów z uwzględnieniem wymagań i charakterystyki dziedziny działalności;
  • Blok 18: Utworzenie automatycznej aktualizacji informacji o produkcie od dostawcy ERC;
  • Blok 19: Konfigurowanie automatycznej aktualizacji informacji o produktach od dostawcy DC-Link;
  • Blok 20: Konfigurowanie automatycznej aktualizacji informacji o produktach od dostawcy SOUTH umowy;
  • Blok 21: Konfiguracja integracji z platformą Wordpress;
  • Blok 22: Konfigurowanie automatycznego importu zamówień z platformy Wordpress;
  • Blok 23: Konfigurowanie automatycznej aktualizacji informacji o produktach na stronie.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
1
Ile konsultacji:
2
Kroniki z procesu ustawień
sklep integracyjny
przykład automatyzacji
proces biznesowy
 • База данных
 • Контакт
 • Продукт
 • Документ
 • Шаблон документа
 • Структура
 • Триггер
 • Бизнес-процесс
 • Заказ
 • Закупка
 • Тендер
 • Turbosms
 • Новая Почта
 • Приват24
 • Почтовый ящик
 • Отчет
 • ERC
 • DC-Link
 • ЮГ-контракт
 • Wordpress
 • Обновление