click fraud detection
Logo klienta

InStock Logistic

Operator logistyczny

Kto zaimplementował:

Bogdan Luts
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Konfigurowanie grup kontaktów;
  • Blok 4: Konfigurowanie interfejsu karty produktu;
  • Blok 5: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta z uwzględnieniem wymagań i charakterystyki dziedziny działalności;
  • Blok 6: Utwórz i skonfiguruj wyzwalacze zdarzeń;
  • Blok 7: Stworzenie i dostosowanie automatyzacji procesu biznesowego Przyjęcie towarów;
  • Blok 8: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji procesów biznesowych Zamówienie klienta;
  • Blok 9: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji procesów biznesowych Doładowanie;
  • Blok 10: Konfigurowanie funkcjonalności modułu Dostawcy towarów;
  • Blok 11: Konfigurowanie funkcjonalności modułu Drukowanie metek cenowych towarów;
  • Blok 12: Konfigurowanie funkcjonalności modułu Magazyny;
  • Blok 13: Konfigurowanie automatycznego generowania kodu kreskowego produktu;
  • Blok 14: Podłączenie i konfiguracja usługi Jivosite;
  • Blok 15: Łączenie integracji z usługą dostarczania nowej poczty;
  • Blok 16: Podłączenie systemu płatności Privat24;
  • Blok 17: Konfigurowanie automatyzacji systemu płatności Privat24;
  • Blok 18: Konfigurowanie i łączenie skrzynek pocztowych klienta z systemem;
  • Blok 19: Podłączanie i konfigurowanie automatycznego działania usługi Viber;
  • Blok 20: Podłącz i skonfiguruj automatyczne działanie usługi Telegram;
  • Blok 21: Podłączanie modułu konta osobistego klienta;
  • Blok 22: Dostosowywanie interfejsu konta osobistego klienta, z uwzględnieniem wymagań i życzeń klienta;
  • Blok 23: Tworzenie algorytmu automatyzującego pracę konta osobistego klienta;
  • Blok 24: Podłączenie modułu systemu premiowego;
  • Blok 25: Konfigurowanie automatyzacji naliczania i odliczania premii dla klientów;
  • Blok 26: Szkolenie klienta w zakresie pracy z interfejsem API.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
7
Ile konsultacji:
3
Kroniki z procesu ustawień
Przykład procesu
Przykład procesu biznesowego
Przykład procesu
 • База данных
 • Контакт
 • Продукт
 • Интерфейс
 • Шаблон документа
 • Документ
 • Бизнес-процесс
 • Склад
 • Jivosite
 • Приват24
 • Приват
 • Новая почта
 • Нова пошта
 • Viber
 • Telegram
 • Личный кабинет
 • Бонус
 • Бонусная система
 • API
 • Обучение
 • Логистика