click fraud detection
System OneBox oferuje wielofunkcyjne opcje rozliczeniowe i narzędzia zarządzania pieniędzmi dla firmy. Utwórz niezbędne fundusze, zarządzaj kontami i wszystkimi płatnościami w jednym programie. Automatyczne kalkulowanie wynagrodzeń, potrącenie funduszy i kontrola płatności.
OneBox obejmuje wszystkie płatności: przychodzące i wychodzące, rzeczywiste i planowane. Śledź całą równowagę firmy lub równowagę w wybranej sekcji dla Ciebie: zgodnie z projektem, zamówieniem, kontem klienta lub pracownika.
Gotowe rozwiązania integracji systemu z usługami płatniczymi umożliwiają szybką sprzedaż online. Wybierz sprzedawcę optymalnie dla Twojej firmy lub przetwarza się w celu szybkiego rozliczenia bezgotówkowego z kontrahentami.
System OneBox obejmuje nie tylko rzeczywiste, ale i oczekiwane płatności — zobowiązania finansowe z planowaną datą płatności. Zaplanowane płatności przychodzące lub wychodzące są podsumowane i zapewniają dokładne informacje o bilansie firmy w najbliższej przyszłości.
W systemie OneBox można tworzyć nieograniczoną liczbę budżetów i wykorzystywać je do planowania odbioru i wydatkowania środków. Działania procesów biznesowych pozwalają automatycznie rozdzielać płatności otrzymane przez budżety w odpowiednim procencie.
Utwórz w systemie OneBox niezbędną liczbę oddzielnych kont (portfele finansowe) i otrzymuj automatyczne raporty o stanie finansowym każdego z nich - "Konto".
OneBox daje możliwość otwarcia wynagrodzenia bez księgowego. Ustaw ustawienia systemowe dla automatycznego ładowania pracowników w oparciu o ich zamknięte zadania, zamówienia i projekty.
System OneBox zapewni swoim klientom wygodną usługę za fakturowanie rachunków. System prowadzi ewidencję zamówień i opłat, a także moduł "Gabinet osobisty", dzięki czemu klienci mogą widzieć swoje konta w dowolnym momencie dnia i zapłacić im pieniądze z wirtualnych portfeli.
Płatności w systemie mogą być wiele, ale można łatwo znaleźć płatność za każde zamówienie, podobnie jak w systemie OneBox są powiązane z zamówieniami.
OneBox ustala płatności dla klientów, którzy złożyli zamówienie. Na karcie kontaktowej klienta lub partnera zobaczysz całą historię zamówień, wszystkie zaplanowane płatności i saldo. Zobaczysz, skąd pochodzi rozkaz, do kogo wystawiana jest faktura i kiedy planuje się otrzymanie pieniędzy od klienta.
W systemie OneBox można zobaczyć na podstawie kolejności utworzenia konkretnego dokumentu. Zlecenia są pokazywane również z nimi. W ten sposób masz pełne zamówienie z fakturami i zawsze możesz znaleźć potrzebne dokumenty, sprawdzić, czy zamówienie zostało umieszczone na fakturze.
Domyślnie w systemie jest dostępny konwerter kilku popularnych walut. Utwórz nieograniczoną liczbę walut, z którymi pracujesz w systemie OneBox, określ walutę w zamówieniach i przeprowadzaj rozliczenia w różnych walutach, zostaną one automatycznie przekształcone w główny.
W systemie OneBox dodaj potrzebne waluty, ustaw stawkę i wszystkie ceny w witrynach zostanie przeliczona i zaktualizowana automatycznie. Jeśli przeliczisz dolara na główną walutę, system przeliczy kwoty z innych walut na główną walutę — dolara.
Śledź przepływ środków finansowych w raportach systemu OneBox według kategorii. Zobaczysz ogólny raport, a także przeprowadzisz analizę dla każdej odrębnej kategorii płatności.
Utwórz tyle walut, ile potrzeba. OneBox może zaktualizować kurs. W tym celu w ustawieniach dodawane jest automatyczne działanie, które pobiera bieżący kurs z określonej witryny do systemu, a następnie aktualizuje ceny w systemie iw witrynach.
Ustaw procent podatku VAT, który osoba prawna ma zapłacić zgodnie z prawem kraju, w którym została zarejestrowana, a system OneBox automatycznie pobiera podatek VAT podczas dokonywania transakcji. Tak więc w dokumentach można zobaczyć koszt z VAT i bez niego.
Zautomatyzuj swój biznes
Automatyczna kontrola i powiadomienia, segmentacja sprzedaży i kontaktów, telefonia, korespondencja, dokumenty, magazyny - wszystko to w OneBox po podłączeniu.
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...