click fraud detection
Logo klienta

Globalna grupa Dataweb

Dostawca usług internetowych

Kto zaimplementował:

Roman Tkachenko
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Konfigurowanie grup kontaktów i interfejsu karty kontaktu dla każdej grupy;
  • Blok 4: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 5: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 6: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 7: Konfiguracja interfejsu menu głównego zgodnie z życzeniami klienta;
  • Blok 8: Tworzenie i dostosowanie selekcji personelu do automatyzacji procesów biznesowych;
  • Blok 9: Tworzenie i konfigurowanie uniwersalnego projektu automatyzacji procesów biznesowych;
  • Blok 10: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych jest zadaniem strategicznym;
  • Blok 11: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych jest prostym zadaniem;
  • Blok 12: Tworzenie i konfigurowanie spotkania dotyczącego automatyzacji procesów biznesowych;
  • Blok 13: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji procesów biznesowych, koordynacja zadania strategicznego;
  • Blok 14: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta z uwzględnieniem wymagań i charakterystyki dziedziny działalności;
  • Blok 15: Ustanowienie struktury firmy zgodnie z życzeniami i wymaganiami klienta;
  • Blok 16: Tworzenie i konfigurowanie katalogów;
  • Blok 17: Podłączanie i konfigurowanie integracji draw.io;
  • Blok 18: Praca z bazą wiedzy;
  • Blok 19: Podłączanie modułu konta osobistego klienta;
  • Blok 20: Dostosowywanie interfejsu konta osobistego klienta, z uwzględnieniem wymagań i życzeń klienta;
  • Blok 21: Tworzenie algorytmu automatyzującego pracę konta osobistego klienta.
 • Jakie niestandardowe rozwiązania zastosowano w procesie integracji:

  • Klient musiał utworzyć diagramy w bazie danych OneBox, a w przyszłości móc przesłać je do pliku PDF z drzewem linków do poszczególnych artykułów. Udoskonalenie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem wszystkich życzeń i wymagań klienta.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
10-15
Wymagane godziny usprawnień:
70
Ile konsultacji:
40
Kroniki z procesu ustawień
Przykład deski rozdzielczej
Proces biznesowy
OneBox Market
 • База данных
 • Контакты
 • Продукт
 • Почта
 • Меню
 • Почтовый ящик
 • Проект
 • Персонал
 • Встреча
 • Структура
 • Документ
 • Шаблон
 • Справочник
 • draw.io
 • База знаний
 • Личный кабинет клиента
 • Интерфес