click fraud detection

Crocs

Sklep internetowy

Kto zaimplementował:

 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 4: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 5: Podłączanie i konfigurowanie działania skrzynek pocztowych klienta w systemie;
  • Blok 6: Utwórz i skonfiguruj wyzwalacze zdarzeń;
  • Blok 7: Łączenie i konfiguracja integracji z usługą pocztową Nowa poczta;
  • Blok 8: Połącz i skonfiguruj integrację z Facebook Messenger;
  • Blok 9: Połącz i skonfiguruj integrację z Viber;
  • Blok 10: Łączenie i konfiguracja integracji z Telegramem;
  • Blok 11: Tworzenie i dostosowanie automatyzacji zamówienia klienta procesu biznesowego;
  • Blok 12: Tworzenie i konfigurowanie spotkania dotyczącego automatyzacji procesów biznesowych;
  • Blok 13: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych dla zamówienia do dostawcy;
  • Blok 14: Tworzenie i konfigurowanie awarii automatyzacji procesów biznesowych;
  • Blok 15: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesu biznesowego na sprzedaż;
  • Blok 16: Stworzenie algorytmu do automatyzacji pracy konta osobistego klienta;
  • Blok 17: Konfigurowanie interfejsu konta osobistego klienta;
  • Blok 17: Konfigurowanie bloku raportowania na koncie osobistym klienta;
  • Blok 17: Przygotowanie dostawy towarów na sprzedaż;
  • Blok 17: Konfigurowanie zgłaszania wzajemnych rozliczeń z klientami hurtowymi.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
5
Ile konsultacji:
4
Kroniki z procesu ustawień
Przykład procesu biznesowego
OneBox market
Przykład karty produktu
 • Контакт
 • Продукт
 • Клиент
 • База данных
 • Почт
 • Почтовый ящик
 • Триггер
 • Событие
 • Триггер по соьытиям
 • Facebook Messenger
 • Новая почта
 • Нова пошта
 • Viber
 • Telegram
 • Бизнес-процесс
 • Заказ
 • Встреча
 • Заказ поставщику
 • Отказ
 • Продажа
 • Личный кабинет клиента
 • Кабинет клиента
 • Реализация
 • Дропшиппинг