click fraud detection

Kursy szkoleniowe CRM i systemy ERP.

Najbardziej przydatne umiejętności pracownika w latach 2018-2019.
Szkoła wkrótce uruchomi się ponownie
  • Bezpłatne szkolenie online
  • Studiowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem
  • Wysoko płatną pracę
Dlaczego chcemy uczyć bezpłatnie??

Ponieważ u nas i naszych klientów są oferty pracy,gdzie są potrzebni pracownicy z umiejętnościami pracy z CRM i jesteśmy gotowi uczyć nowych współpracowników. Absolwenci i pretendenci, z reguły, nie mają doświadczenia pracy z CRM systemami, które są szeroko wykorzystane w kompaniach współczesnych..

Grupa kompanii OneBox pomyślnie wprowadziła CRM system OneBox w ponad 1500 firm swoich klientów, którzy są zainteresowani w przyjmowaniu osób chętnych do pracy w OneBox. Na podstawie tego samego systemu budują się procesy naszej kompanii i również szukamy współpracowników na różne posady..

Kurs CRM School
Na kogo czekamy??


  • 1 Kierownicy i współpracownicy kompanii, którzy stoją u progu wprowadzenia nowego systemu.
  • 2 Specjalistów przedsiębiorstw, gdzie CRM system jest już eksploatowany.
  • 3 Studenci.

Pretendenci nawet bez doświadczenia pracy, ale z chęcią do nauki i rozwoju, zostaną przeszkoleni i otrzymają zatrudnienie na posady związane z it- technologiami.

Po rejestracji i zakończeniu stażu kandydat będzie zatrudniony do jednej z filii grupy kompanii OneBox alboż jego podsumowanie z listem polecającym od grupy kompanii OneBox zostanie wysłane do wszystkich firm, które wykorzystują OneBox.

Każdy absolwent CRM School otrzymuje certyfikat

Treść kursu
System on-line OneBox — podstawa CRM School. Zawiera funkcjonał, który pomaga decydować zadania skomplikowane. Wśród możliwości, założonych w produkcie on-line prowadzenia działalności gospodarczej, i to co studiuje się na lekcjach szkoły jest:
Kurs CRM School

1. Tworzenie i zarządzanie bazami danych kontaktów i produktów.

2. Tworzenie przepływów pracy i ich kontroli.

3. Dodatek do inwentaryzacji i wartości finansowych, zarządzania.

4. Utrzymanie bazy danych zamówień, koordynację cen sprzedaży z cenami dostawców.

5. Tworzenie lejek sprzedaży i utrzymanie ich na bieżąco.

6. Konfigurowanie i wykonanie SMS i korespondencji.

7. Monitorowanie działań pracowników, działów firmy, przedsiębiorstwa w całości.

8. Badanie produktywności działań wykonywanych.

Zatrudnienie
Kursy nauczania w CRM School — to praktycznie 100% gwarancja późniejszego zatrudnienia na posadę IT.

Nasi absolwenci mają trzy sposoby otrzymania pracy swojego marzenia:
  • Jeśli masz doskonałe wyniki podczas nauczania w CRM School, to nadajemy pracę w zespole kompanii OneBox.
  • Rekomendujemy naszych absolwentów do wszystkich kompanii, które wykorzystują system OneBox. To ponad 1500 kompanii, zainteresowanych w przygotowanych specjalistach CRM.
  • Oraz nadajemy kontakty profilowych kompanii w mieście, w których są oferty pracy dla fachowców odpowiedniego profilu.
Kontakty

Szkoła wkrótce uruchomi się ponownie
CRM School
+48 (12) 396-65-26
+380 (44) 390-09-85
+7 (499) 403-18-55
Poland, Krakow, Władysława Łokietka 6A