click fraud detection
logo klienta

Baytik

Kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Kto zaimplementował:

Bogdan Lutz
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobierz bazę danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Ustawianie interfejsu karty kontaktowej z życzeniami klienta;
  • Blok 4: Tworzenie i dostosowywanie szablonów dokumentów klienta, z uwzględnieniem wymagań i charakterystyki dziedziny działalności;
  • Blok 5: Łączenie modułu KPI i konfigurowanie automatyzacji wskaźników dla pracowników;
  • Blok 6: Tworzenie i konfigurowanie wyzwalaczy zdarzeń;
  • Blok 7: Tworzenie i dostosowywanie automatyzacji procesu biznesowego „Shift”;
  • Blok 8: Konfigurowanie rozliczania wolnych / zajętych miejsc w każdej „Shift”;
  • Blok 9: Konfigurowanie automatycznej aktualizacji informacji o każdej „zmianie”;
  • Blok 10: Tworzenie i dostosowywanie automatyzacji procesu biznesowego „Case”;
  • Blok 11: Konfigurowanie automatycznego tworzenia bezpłatnych „Ścieżek” w każdym budynku
  • Blok 12: Tworzenie i dostosowywanie automatyzacji procesu biznesowego „Trip”;
  • Blok 12: Łączenie modułu katalogu;
  • Blok 14: Pełna personalizacja funkcjonalności książki referencyjnej;
  • Blok 15: Praca z żądaniami API, aktualizacja procesów i aktualizacja informacji;
  • Blok 16: Konfigurowanie integracji z usługą SMSru;
  • Blok 17: Łączenie i konfigurowanie skrzynek pocztowych klientów do systemu;
  • Blok 18: Łączenie i konfigurowanie automatycznej obsługi telefonii Beeline;
  • Blok 19: Łączenie i konfigurowanie modułu finansowego;
  • Blok 20: Łączenie śledzenia połączeń serwisowych „Moje połączenia”;
  • Blok 21: Łączenie modułu konta osobistego;
  • Blok 22: Konfigurowanie modułu Konta osobistego klienta na podstawie życzeń klienta;
  • Blok 23: utworzenie systemu lojalnościowego dla klientów;
  • Blok 24: Konfigurowanie raportu kuponu (bezpłatny / zaangażowany / zarezerwowany);
  • Blok 25: Konfigurowanie raportu na temat śledzenia całkowitej liczby miejsc według „zmian”.
 • Jakie niestandardowe rozwiązania zastosowano w procesie integracji:

  • Klient musiał skonfigurować i utworzyć algorytm automatycznej aktualizacji dla wolnych / zajętych miejsc dla każdej zmiany obozu przez API. Dostosowanie i stworzenie algorytmu zostały wykonane z uwzględnieniem wszystkich życzeń i wymagań klienta.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
1-6
Wymagane godziny usprawnień:
1
Ile konsultacji:
3
Kroniki z procesu ustawień
proces biznesowy
raport klienta
sklep z rozwiązaniami
 • База данных
 • Контакт
 • Интерфейс
 • Документ
 • Шаблон
 • KPI
 • Модуль
 • Триггер
 • Бизнес-процесс
 • Смена
 • Атоматизация
 • Путёвка
 • Справочник
 • API
 • SMSru
 • Почта
 • Телефония
 • Beeline
 • Финансы
 • Личный кабинет
 • Мои звонки
 • Система лояльности
 • Отчет