click fraud detection
Logo klienta

Apelsin.net

Dostawca usług internetowych

Kto zaimplementował:

Roman Tkachenko
 • Jakie bloki zostały skonfigurowane w procesie wdrażania:

  • Blok 1: Praca z tworzeniem bazy danych kontaktów z klientami;
  • Blok 2: Pobieranie bazy danych kontaktów z klientami do systemu;
  • Blok 3: Praca z tworzeniem bazy danych produktów klientów;
  • Blok 4: Pobieranie bazy danych produktów klienta do systemu;
  • Blok 5: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych do przetwarzania przychodzących połączeń telefonicznych;
  • Blok 6: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych do przetwarzania nieodebranych połączeń;
  • Blok 7: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych do przetwarzania wiadomości e-mail;
  • Blok 8: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych w celu łączenia nowych klientów;
  • Blok 9: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych na potrzeby wstępnego przeglądu łączności;
  • Blok 10: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych w celu wywołania kreatora;
  • Blok 11: Utwórz i skonfiguruj automatyzację procesów biznesowych na potrzeby budowy nowej sieci;
  • Blok 12: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych w zakresie zakupu towarów i materiałów;
  • Blok 13: Tworzenie i konfiguracja automatyzacji procesu biznesowego do wydawania towarów i materiałów;
  • Blok 14: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych w celu dodawania nowych płatności;
  • Blok 15: Tworzenie i konfigurowanie automatyzacji procesów biznesowych w celu przechwytywania połączonych usług dla klientów;
  • Blok 16: Konfigurowanie raportów zgodnie z wymaganiami i życzeniami klienta;
  • Blok 17: Konfigurowanie listy płac dla pracowników klientów;
  • Blok 18: Implementacja katalogów do przechowywania punktów połączeń i wolnych adresów IP;
  • Blok 19: Konfigurowanie integracji OneBox z rozliczeniami klientów;
  • Blok 20: Łączenie i konfiguracja integracji z telefonią Asterisk;
  • Blok 21: Łączenie i konfigurowanie integracji z telefonią Nextel;
  • Blok 22: Łączenie i konfiguracja integracji z Privatbank;
  • Blok 23: Łączenie i konfigurowanie integracji z Google Maps;
  • Blok 24: Łączenie i konfiguracja integracji z Viber;
  • Blok 25: Połącz i skonfiguruj integrację z Turbosms;
  • Blok 26: Łączenie i konfigurowanie integracji z Jivosite;
  • Blok 27: Konfigurowanie szablonów dokumentów zgodnie z życzeniami klienta.
 • Jakie niestandardowe rozwiązania zastosowano w procesie integracji:

  • Wdrożono konfigurację integracji OneBox z rozliczeniami klientów. Wszystkie ustawienia zostały wykonane i przetestowane w oparciu o życzenia i wymagania klienta, z uwzględnieniem zakresu działań.

Ile zostało zrobione w projekcie:

Ile licencji było wdrożeniem:
6-11
Wymagane godziny usprawnień:
150
Ile konsultacji:
73
Kroniki z procesu ustawień
Przykład deski rozdzielczej
Przykład wykresu deski rozdzielczej
Sklep z decyzjami
 • База данных
 • Продукт
 • Клиент
 • Интерфейс
 • Дашборд
 • Емейл
 • Почта
 • Почтовый ящик
 • Провайдер
 • Отчет
 • Заработная плата
 • Asterisk
 • Nextel
 • Приватбанк
 • Google Maps
 • viber
 • Turbosms
 • Jivosite
 • Документ
 • Шаблон документа
 • Биллинг